En tarm som filtrerer godt, gir en kropp som fungerer godt.